The Venus Project

אודות

עמותת ברכה הוקמה בשנת 2009 והינה הארגון היחיד בישראל שמטרתו העיקרית הינה הגדלת המודעות לסרטן שד ושחלות תורשתי ולתמיכה וסיוע לכל קהילת הנשאים ונשאיות המוטציה בגן BRCA וגנים נוספים. פעילותה מוקדשת להגדלת המודעות לבדיקות הגנטיות, למניעת הסרטן התורשתי וכן לשיפור חיי כל מי שנפגע/ה מסרטן זה. עמותת ברכה הינה ארגון ללא מטרות רווח ופועלת על בסיס התנדבותי ותרומות בלבד. אנו פועלים בכל מגזרי האוכלוסיה בישראל: במגזר היהודי ובמגזר הערבי. אנו מקיימים קשרים הדוקים ופעילים עם ארגונים דומים ברחבי העולם, וכן נמצאים בקשר הדוק עם עולם הרפואה הבינלאומי

להשגת מטרותיה, עמותת ברכה פועלת במישורים רבים בהם חינוך, מתן מידע עדכני, מתן סיוע ותמיכה למשפחות שנפגעו מהסרטן התורשתי, פעילות לקידום מחקר הסרטן התורשתי וייצוג הקהילה וזכויותיה והפעלת לובי מול רשויות הבריאות.

אישה שנושאת מוטציות בגנים BRCA1 BRCA2 נמצאת בסיכון גבוה לפתח סרטן שד (סיכון של כ 87%, פי 7 יותר מבאוכלוסיה הכללית) וסרטן שחלות (סיכון של כ 50%, פי 30 יותר מהסיכון באוכלוסייה הכללית). גבר שנושא מוטציה גנטית נמצא בסיכון גבוה לחלות בסרטן שד, סרטן הלבלב, סרטן הערמונית ומלנומה.

באוכלוסייה הגלובלית 1 מכל 400 אנשים נושא את המוטציה. בקרב יהודים 1 מכל 40 לפיכך חשיבות הגדלת המודעות בישראל הינו בעל חשיבות עליונה! 

חזון ומטרות

עמותת ברכה היא העמותה המובילה בישראל במתן תמיכה ובהקניית ידע על סרטן תורשתי בישראל. החזון שלנו הוא הקטנה משמעותית של מספר החולות והנפטרות הצעירות מסרטן שד ושחלות תורשתי ושל החולים בסרטן תורשתי בכלל. לשם כך אנו פועלים ללא לאות למען קהילתנו ולמען כל אזרחי ישראל וקוראים ל:

בדיקות גנטיות

  • כל אזרח מדינת ישראל, ללא הבדל דת, גזע, מין או מוצא יהיה זכאי לבדיקה גנטית של המוטציות השכיחות באוכלוסייה הישראלית, מגיל 25.

  • כל מי שחולה או שיש במשפחתו היסטוריה של סרטן (שד, שחלות, מלנומה, לבלב וערמונית) ותוצאת הבדיקה הגנטית שלו היא שלילית – יהיה זכאי לבדיקת הרצף המלא.

  • יש להרחיב את הקריטריונים בהנחיות משרד הבריאות ל שנמצאו "שליליות" בבדיקה הצרה, ולאשר את בדיקת BRCA   וגם הבדיקה הנרחבת ביותר של הפאנל של 23 גנים נוספים, באישור ובהפניה של אונקו-גנטיקאי.

ניתוחים להקטנת סיכון

אישה נשאית מוטציה בגן BRCA  יכולה לבחור:

  • 1. מעקב ומשטר בדיקות תקופתיות

  • 2. ניתוחים להקטנת הסיכון לחלות בסרטן

יש לסייע לה לקבל החלטה מושכלת על סמך מידע ויש לכבד את בחירתה. על רשויות הבריאות יש לאפשר ולהקל על התהליך והמסלול הרפואי אותו בחרה. 

קידום רפואה מותאמת אישית ובדיקות גנטיות

  • המדע והרפואה צועדים קדימה ויש להתאים את הרפואה והטיפול לDNA של כל חולה בהתאם לבדיקות הגנטיות

צוות
המתנדבים
ועד
מנהל 
יועצים
רפואיים