סרטן שד ושחלה משפחתי-BRCA

רק מיעוט מהנשים שחלו בסרטן שד (כ 20%) יודעות לספר על בן משפחה נוסף (אחות, אם, בת) שחלו בסרטן שד או סרטן אחר – בעיקר שחלות. במקרים אלה אנו חושדים שמדובר ברקע מורש- גנטי למחלת הסרטן. מדדים נוספים המחשידים לקיום רקע מורש לסרטן השד כוללים גיל אבחנה צעיר (פחות מ 40 שנים), סרטן שד דו צדדי, סרטן שד בגברים ושילוב של סרטן שד ושחלות.

 בחלק מהמקרים המשפחתיים הללו (עד 30% מהמשפחות בהן יש צבר מקרי סרטן שד ללא סרטן שחלות ועד 85% מהמשפחות שבהן יש שילוב של סרטן שד ושחלות) ניתן לגלות מוטציות בתאי האב (כלומר מוטציות מורשות הניתנות לבדיקה בבדיקת דם או רוק) באחד משני גנים: BRCA1 BRCA2. 

מגוון המוטציות בשני הגנים הללו בישראל הוא מצומצם ובסך הכל תוארו 15 מוטציות שחוזרות על עצמן במשפחות ממוצאים אתניים שונים- כולל משפחות ממוצא לא יהודי.  מתוך מוטציות הללו קיימו 3 מוטציות שהן העיקריות שנבדקות מאז אמצע שנות ה 90 בארץ. מבין הנשים האשכנזיות (שרק לגביהן יש סטטיסטיקות עולמיות) כ11% מהחולות בסרטן השד בכל גיל, 25% ממי שחלתה בסרטן שד מתחת לגיל 35 שנים ו 35% מהחולות בסרטן השחלות הן נשאיות של אחת משלוש המוטציות הללו.

המשמעות של נשאות מוטציה בגן BRCA1 BRCA2 היא עלייה של עד 80% בסיכון לפתח סרטן שד (יחסית לסיכון של 13% באוכלוסייה הכללית) ועד 50% לסרטן שחלות (יחסית לסיכון של 1.5% לנשים באוכלוסייה הכללית). 

נשים שהן נשאיות ולא חלו בסרטן יכולות לבחור בבדיקות מעקב לגילוי מוקדם של סרטן שד על ידי בדיקה ידנית מדי 6 חודשים והדמיית השד על ידי MRI שדיים מדי שנה החל מגיל 25-30 שנים. צריך להדגיש שמשטר זה אינו מקטין באופן אקטיבי את הסיכון לפתח סרטן ולכן חלק מהנשים בוחרות באפשרות אקטיבית של כריתת שדיים מקטינת סיכון שהיא האופציה היחידה כיום להקטנת הסיכון העודף ב 90%.

במידה ואין מוצאים בסריקה הראשונית אף אחת מהמוטציות השכיחות בגנים אלה והסיפור המשפחתי הוא "כבד" עם ריבוי מקרי סרטן ובגילאים צעירים, מומלץ להרחיב את הבירור הגנטי על ידי ריצוף מלא של שני הגנים הללו. בנוסף, ניתן היום לרצף במקביל עוד כ 20 גנים נוספים שמוטציות בהן מעלות את הסיכון לסרטן השד, אם כי במידה פחותה מהסיכון הכרוך במוטציות ב- BRCA1 BRCA2. שכיחות המוטציות בגנים אלה ביהודים היא נמוכה, אך חשוב לנסות ולקבל את מלוא המידע הגנטי כדי לנסות ולהעריך מהי רמת הסיכון לפתח סרטן שד והצורך לבצע מעקב לגילוי מוקדם והציע את האפשרות של כירורגיה מניעתית.