אפשרויות הטיפול בגלי חום בנשים שאינן יכולות ליטול אסטרוגן

אפשרויות הטיפול בגלי חום בנשים שאינן יכולות ליטול אסטרוגן כוללות   גבפנטין, נוגדי דיכאון מקבוצת ה- SNRI או ה-SSRI או קלונידין. בנשים בהם הסימפטומים בעיקר בלילה, נהוג לתת  מנה אחת של גבפנטין לפני השינה תוך ניצול השפעתו  המרדימה יחד עם צמצום הפוטנציאל לסדציה במהלך היום. בנשים עם סימפטומים בעיקר בשעות היום נהוג לתת SNRI/SSRI. 

מאחר ובנשים הנוטלות טמוקסיפן, חלק מהתרופות ממשפחת SNRI/SSRI בעלות השפעה מעכבת על ציטוכרום P-450 2D6, שמשמעה הפחתה במטבוליזם של טמוקסיפן לצורתו הפעילה – endoxifen, יש לבחור רק בתכשירים מסוימים.

סדר הפוטנטיות בעיכוב 2D6 מהגבוה לנמוך: paroxetine>fluoxetine>sertraline>citalopram>venlafaxine

לכן, באשה הנוטלת Tamoxifen ניתן לבחור ב-Venlafaxine או Citalopram ויש להימנע ממעכבים בינוניים- חזקים של CYP2D6 כגון Paroxetine ו-Fluoxetine, Sertraline ו-Duloxetine, מחשש לירידה ביעילות ה-Tamoxifen.

לגבי שימוש בתכשירים טבעיים - בנשים עם סרטן שד, ככלל יש המלצה להימנע מפיטואסטרוגנים וקוהוש שחור, בשל השפעה אסטרוגנית אפשרית. מעבר לנושא הבטיחות שאינו לגמרי ודאי, במקורות המידע השונים מצאתי שאין עדויות חזקות ליעילות ב- RCT's. בינואר 2014 פורסמה סקירה סיסטמתית על קוהוש שחור וסרטן שד ב- Integr Cancer Ther לפיה המידע הקיים היום אינו תומך בקשר בין שימוש בקוהוש שחור ועלייה בסיכון לסרטן שד. חסר מידע ביחס ליעילותו בהפחתת גלי חום בנשים חולות סרטן שד. לטענתם אף שהמידע סותר ישנן תוצאות מבטיחות ובטיחות טובה שמצדיקים המשך מחקר.

עפ"י Pharmacological and non-hormonal treatment of hot flashes in breast cancer survivors: CEPO review and recommendations שפורסם במאי 2013 ב- Support Care Cancer.

מסכמים שעפ"י המידע הקיים היום, ה- CEPO ממליצים כדלהלן עבור נשים עם סרטן שד המטופלות בטמוקסיפן:

 1. השימוש ב- venlafaxine, citalopram, clonidine, gabapentin ו- pregabalin נחשב ליעיל לטיפול בגלי חום. 

 2. יש להימנע משימוש ב- paroxetine וב- fluoxetine בשל ירידה אפשרית ביעילות הטמוקסיפן. 

 3. בנשים ששרדו סרטן שד אין להשתמש לטיפול בגלי חום ב- sertraline, פיטואסטרוגנים, black cohosh ו- St. John's wort 

עפ"י מאמר סקירה שפורסם ב- Maturitas. 2010 Dec;67(4):296-308 ,

Managing menopausal symptoms and depression in tamoxifen users: implications of drug and medicinal interactions

אפשרויות טיפול בגלי חום עקב טמוקסיפן:

 1. Venlafaxine יעילה בטיפול בגלי חום במטופלות הנוטלות  טמוקסיפן . נחשבת לתרופת הבחירה במטופלות הסובלות מגלי חום ודיכאון. מינון מומלץ לגלי חום: 75 מ"ג ליום. 

 2.    Desvenlafaxine, מטבוליט של Venlafaxine, יעילה בטיפול בגלי חום אך תרופה זו  לא נחקרה בנשים הנוטלות טמוקסיפן (עם זאת, נראה כי גם Desvenlafaxine בטוחה בנשים אלו שכן אינה עוברת מטבוליזם ע"י ציטוכרום P450). 

 3. Gabapentin נחשבת ליעילה בטיפול בגלי חום עקב טמוקסיפן. ל- Gabapentin אין אינטראקציה עם ציטוכרום P450 ולכן תרופה זו נחשבת לאופציה בטוחה יחסית בחולות הנוטלות טמוקסיפן. בהתחשב בעדויות הקיימות ליעילות Gabapentin בטיפול בגלי חום, יש לשקול טיפול בתרופה זו כטיפול קו ראשון לגלי חום עקב טמוקסיפן במטופלות ללא דיכאון. מינון מומלץ לגלי חום: 300 מ"ג שלוש פעמים ביום. גם ל-Pregabalin אין אינטראקציה עם ציטוכרום P450 ויכולה לשמש כאלטרנטיבה ל- Gabapentin. מינון Pregabalin 75 מ"ג פעמיים ביום. 

 4. Clonidine-אופציה אפשרית אך עלולה לגרום לת"ל משמעותיות כגון יובש בפה, עצירות, נמנום ודורשת מעקב אחר לחץ דם. 

 5. Paroxetine, Fluoxetine ו-Bupropion- יש להימנע משימוש בשלושת תרופות אלו במטופלות הנוטלות טמוקסיפן שכן תרופות אלו  נחשבות למעכבות חזקות של CYP2D6  ועלולות לפגוע ביעילות טמוקסיפן. גם  Fluvoxamine מעכבת בינונית של CYP2D6  ו- CYP3A4 , ועלולה להשפיע על מטבוליזם של טמוקסיפן 

 עקרונות כלליים בעת התחלת  טיפול בגלי חום עקב טמוקסיפן:

 1. יעילותן של התרופות האנטידיכאוניות  ושל gabapentin לטיפול בגלי חום נראית תוך 4 שבועות מהתחלת הטיפול.  

 2. להיזהר משימוש במעכבים ו/או מאקטבים חזקים של ציטוכרום 2D6  ו-3A4 בשילוב עם טמוקסיפן. 

 3. אין להמליץ על תוספים טבעיים לגיל המעבר ותזונה עשירה ב-isoflavones  בשל חוסר מידע אודות בטיחות תכשירים אלו במטופלות הנוטלות טמוקסיפן. 

מאת: ד"ר שירי גיא - אלפנדרי  רוקחת קלינית