גלריית סרטים/Video Gallery

מסרים מסיגל ולנטי

Dr Douglas A Levine, Onco-Gynecologist from the University of New York, gives advice to ALL women so that ovarian cancer will be diagnosed as early as possible.

ד"ר דאגלס א. לוין, גינו-אונקולוג מאוניברסיטת ניו יורק, מסביר לכלל הנשים מהם הסימפטומים של סרטן השחלות אליהם יש לשים לב.

תקשיבי הוא לוחש

Understanding the importance of next generation genetic testing of cancer tumors as well as genetic testing of our DNA 

You may have a BRCA somatic mutation in the tumor which then can be treated with new drugs for BRCA  germline mutation carriers

Listen to expert Dr Douglas A Levine, Onco-Gynocologist from the University of New York, explaining this topic to the BRACHA community 

הבנת חשיבות הדור הבא של הבדיקות הגנטיות הבודקות הן את הגידול הסרטני עצמו והן את ה DNA שלנו.
אם חלית בסרטן שחלות יתכן ויש לך מוטציית BRCA סומטית בגידול הסרטני עצמו ואז תוכלי להיות מטופלת בתרופות החדשות המיועדות לנשים נשאיות מוטציה גנטית ב BRCA.
הקשיבי לגינו-אונקולוג ד"ר דאגלס א. לוין, מאוניברסיטת ניו יורק, המסביר את הנושא לקהילת ברכה.

Israel: Cancer Without Borders

BRACHA Annual Medical Conference 2015

הכנסת התרופה היחידה לחולות נשאיות לסל התרופות